KENT İÇİ İSTİNAT DUVARLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ

Özge Volkan Aksu, Cengiz Acar
1.073 574

Öz


Yoğun ve plansız yapılaşma sürecinde, kent düzeni ve görüntüsündeki sorunlar giderek artmaktadır. Bu sorunlar görsel kirliliğin oluşmasına ve hızla artmasına neden olmaktadır. Görsel kirliliğe sebep olabilecek sorunlardan biri de istinat duvarlarıdır. Trabzon kentinin arazi yapısı istinat duvarlarının yoğun şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Özellikle yerleşim alanlarında bina ve yol çevresi güvenliği için kurulan istinat duvarlarının oluşturduğu yoğun beton görüntüsünün görsel kirlilik oluşturmaması için bazı peyzaj planlama ilkeleri gözetilerek yapılandırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, peyzaj mimarlığı açısından istinat duvarları incelenmiştir. Trabzon kenti için seçilen örnekleme alanında mevcut durum ortaya koyulmuş, peyzaj açısından var olan sorunların giderilmesine yönelik bitkisel, yapısal ve her ikisinin kullanılabildiği bitkisel-yapısal yaklaşımlı çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Tam metin:

PDF (English)