FAALİYETİ BİTMİŞ TAŞ OCAKLARININ YENİDEN REHABİLİTE EDİLMESİ VE DOĞAYA KAZANDIRILMASI

Yasemin Cındık, Cengiz Acar
938 1.221

Öz


21. yüzyılda hızla gelişen sanayi, teknoloji ve hızlı nüfus artışı ülkemizde ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon İlinin ilçe ve köylerinde önemli tahrip ve bozulmalara yol açmaktadır. Madencilik sektörünün de bunlara bağlı olarak her geçen gün daha da gelişmesi doğal alanların tahribatını hızlandırmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesinde arazi yapısının engebeli oluşu, yerleşim alanlarının birbirinden uzak ve dağınık oluşu taş ocaklarının kentten uzaklaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada faaliyeti bitmiş taş ocaklarının verdiği zararlar ve bu alanları doğaya, yöre halkına yeniden kazandırmak için yapılması gerekenlere yer verilmiştir.

Tam metin:

PDF (English)