TRABZON YÖRESİ DEĞİRMENDERE VE SOLAKLI HAVZALARI YOL ŞEVLERİNDE YETİŞEN YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER

Cengiz Acar
578 268

Öz


Bu araştırmada, 1994-1997 yıllarında yapılan arazi çalışmaları ile Trabzon yöresinde yer alan yol  şevlerine ait yetişme ortamlarının yer örtücü bitki türleri belirlenmiştir. Sonuç olarak;  toplam 36 familyaya ait 191 bitki taksonu bulunmuş ve sistematik dizin haline getirilmiştir. 

Tam metin:

PDF (English)