Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

210.511 124.329

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir.  Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.

Tarandığı/İndekslendiği veri tabanları

 • Agricultural Engineering Abstracts 
 • Agroforestry Abstracts 
 • Biocontrol News and Information 
 • Biofuels Abstracts 
 • Botanical Pesticides 
 • CAB Abstracts 
 • CABI's Environmental Impact 
 • Crop Physiology Abstracts 
 • Crop Science Database 
 • EuroForest Portal 
 • Field Crop Abstracts 
 • Forest Products Abstracts 
 • Forest Science Database 
 • Forestry Abstracts 
 • Google Scholar 
 • Grasslands and Forage Abstracts 
 • Horticultural Science Abstracts 
 • Leisure, Recreation and Tourism Abstracts 
 • Ornamental Horticulture 
 • Plant Breeding Abstracts 
 • Plant Genetic Resources Abstracts 
 • Plant Genetics and Breeding Database 
 • Plant Growth Regulator Abstracts 
 • Plant Protection Database 
 • Review of Agricultural Entomology 
 • Review of Aromatic and Medicinal Plants 
 • Review of Plant Pathology 
 • Seed Abstracts 
 • Soil Science Database 
 • Soils and Fertilizers Abstracts 
 • TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı 
 • Weed Abstracts

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi


Kapak sayfası


ISSN: 2146-698X