Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

141.895 110.058

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir.  Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.

Tarandığı/İndekslendiği veri tabanları

 • Agricultural Engineering Abstracts 
 • Agroforestry Abstracts 
 • Biocontrol News and Information 
 • Biofuels Abstracts 
 • Botanical Pesticides 
 • CAB Abstracts 
 • CABI's Environmental Impact 
 • Crop Physiology Abstracts 
 • Crop Science Database 
 • EuroForest Portal 
 • Field Crop Abstracts 
 • Forest Products Abstracts 
 • Forest Science Database 
 • Forestry Abstracts 
 • Google Scholar 
 • Grasslands and Forage Abstracts 
 • Horticultural Science Abstracts 
 • Leisure, Recreation and Tourism Abstracts 
 • Ornamental Horticulture 
 • Plant Breeding Abstracts 
 • Plant Genetic Resources Abstracts 
 • Plant Genetics and Breeding Database 
 • Plant Growth Regulator Abstracts 
 • Plant Protection Database 
 • Review of Agricultural Entomology 
 • Review of Aromatic and Medicinal Plants 
 • Review of Plant Pathology 
 • Seed Abstracts 
 • Soil Science Database 
 • Soils and Fertilizers Abstracts 
 • TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı 
 • Weed Abstracts

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Mobilya Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları PDF
Nadir Ersen, Muhammet Ardıç, İlker Akyüz, Hüseyin Peker, Selahattin Bardak
Vinca major subsp. hirsuta’nın antioksidan aktivitesinin ve RP-HPLC-UV ile fenolik bileşenlerinin belirlenmesi PDF
Özlem Saral, Hüseyin Şahin, Mustafa Karaköse
Orman yangınına hassas bölgelerde arazöz ile müdahale oranının belirlenmesi (Bartın Orman İşletmesi örneği) PDF
Ayhan Ateşoğlu, Kenan Melemez, Beyruni Uğur
Alpin kayalık habitatlardaki doğal bitki taksonlarının bitkisel tasarımlardaki fonksiyonları bakımından değerlendirilmesi PDF
Derya Sarı, Cengiz Acar
Çayır üçgülünde (Trifolium pratense L.) karakterizasyon çalışmaları PDF
Celalettin Aygün, Murat Olgun
Determination of antioxidant and antimicrobial properties of Eremurus spectabilis Bieb. PDF (English)
Burak Bircan, Sevda Kırbağ
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması PDF
Mehmet Arif Özyazıcı, Orhan Dengiz, Mehmet Aydoğan, Betül Bayraklı, Emel Kesim, Öztekin Urla, Hakan Yıldız, Ediz Ünal
Doğu alıcı (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine ekim alanı, ekim zamanı ve bazı önişlemlerin etkilerinin araştırılması PDF
Aşkın Göktürk, Serkan Yılmaz
Orijin ve Tohum Büyüklüğünün Quercus pontica Fidanlarının Yaşama Yüzdesi ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
Yusuf Aksu, Fahrettin Tilki


ISSN: 2146-698X