Cilt 2, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Tüm Bölümler

Türkiye’nin Planlama ile Tanışması: Devletçilik Dönemi Üzerine Bir İnceleme PDF
Orhan Şimşek
“Merkez Bankası Bağımsızlığı”, Para ve Faiz: Kapitalizmde Finansın Ekonomi Politiği PDF
Mustafa Durmuş
Din - Devlet İlişkileri Bağlamında İslâmî Cemaatlerin Devletle İlişkileri Üzerine PDF
Hasan Ayık
Kant’ta Barışın Hukuk Zemininde Kurgulanması PDF
Celal Yeşilçayır
Kamu Girişimcilerinin Kişilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma PDF
Mustafa , Mahmut, Fatma Karaca, Özdevecioğlu, İnce
Doğu ve Güney-Doğu Asya’nın Sanayileşme Sorunları P. N. Rosenstein-Rodan PDF
Mustafa Kemal Aydın


İletişim :

AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi İİBF 08600 Hopa - ARTVİN

Tel       : +90 466 215 1000 (3047)

Faks    : +90 466 215 1084

E-Posta: acusbd@artvin.edu.tr